fbpx

ขวดบรรจุภัณฑ์ /สเปรย์ /ลูกกลิ้ง/ขวดปั๊ม

ปากกาใสฝาทองปากกาใสฝาทอง
ปากกาใสฝาทอง

ขวดแก้วปากกาใส ฝาทอง 10 ml (โหล)

60 ฿

สั่ง 10 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 58 บ. สั่ง 100 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 55 บ.

รายละเอียด

โหลละ 60บ.

สั่ง 10 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 58บ.
สั่ง 100 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 55 บ.