fbpx

ขวดบรรจุภัณฑ์ /สเปรย์ /ลูกกลิ้ง/ขวดปั๊ม

ปากกาใสฝาสีปากกาใสฝาสี
ปากกาใสฝาสี

ขวดแก้วปากกาใส ฝาสเปรย์สี 10 ml(โหล)

40 ฿

สั่ง 10 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 37 สั่ง 100 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 35 บ.

รายละเอียด

โหลละ 40 บ.

สั่ง 10 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 37
สั่ง 100 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 35 บ.