fbpx

ขวดบรรจุภัณฑ์ /สเปรย์ /ลูกกลิ้ง/ขวดปั๊ม

ปากกา5mlปากกา5ml
ปากกา5ml

ขวดแก้วใส ฝาสเปรย์สี 5 ml (โหล)

45 ฿

สั่ง 10 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 40 บ. สั่ง 100 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 38 บ.

รายละเอียด

โหลละ 45 บ.

สั่ง 10 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 40 บ.
สั่ง 100 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 38 บ