fbpx

ขวดบรรจุภัณฑ์ /สเปรย์ /ลูกกลิ้ง/ขวดปั๊ม

PT5PT5
PT5

ขวดพลาสติกเสปรย์ 5 ml (PT5)โหล

75 ฿

โหลละ 75 บ. สั่ง 10 โหลขึ้นไปเหลือโหลละ 70 บ. สั่ง 50 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 65 บ.

รายละเอียด

โหลละ 75 บ.
สั่ง 10 โหลขึ้นไปเหลือโหลละ 70 บ.
สั่ง 50 โหลขึ้นไป เหลือโหลละ 65 บ.