fbpx

อุปกรณ์/ขวดแก้ว/อุปกรณ์สำหรับผสม

ขวดใส25จุกรูฝาดำขวดใส25จุกรูฝาดำ
ขวดใส25จุกรูฝาดำ

ขวดใสยาแดง 25 ฝาดำ จุกรู (โหล)

60 ฿

รายละเอียด

โหลละ 60.-

สั่ง 100 ใบขึ้นไปใบละ 3.25.-