fbpx

อุปกรณ์/ขวดแก้ว/อุปกรณ์สำหรับผสม

ไซริ้งแก้ว20ไซริ้งแก้ว20
ไซริ้งแก้ว20

ไซริ้ง syringe กระบอกฉีดยา แบบแก้ว 20 ml

150 ฿

รายละเอียด